Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Receptor for Nicotinic Acid
Název práce v češtině: Receptor kyseliny nikotinové
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2005
Datum zadání: 01.07.2005
Datum a čas obhajoby: 22.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2006
Oponenti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK