Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické myšlení rané samurajské společnosti
Název práce v češtině: Politické myšlení rané samurajské společnosti
Název v anglickém jazyce: The Political Thought of the Early Samurai Society
Klíčová slova: politické myšlení, samurai, období Kamakura
Klíčová slova anglicky: political thought, samurai, Kamakura Period
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2016
Datum zadání: 09.08.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant rozebere hlavní aspekty nástupu středověké vojenské vrstvy k moci a bude sledovat politický a intelektuální vývoj v klíčových oblastech, souvisejících s celospolečenským upevňováním pozice vojenské vrstvy. Práce bude reflektovat zejména následující body:
nástin mocenského uspořádání v době vlády rodu Hódžó; posun v konceptuálním chápání moci císaře, jeho náboženské i mocenské role, jeho větší začlenění do „pozemského“ mocenského uspořádání; formativní vliv zákoníku Goseibai šikimoku na obecné středověké právní uvažování; otázka tzv. ctnostné politiky (tokusei) a normotvornosti (princip dóri)
Vzhledem k povaze tématu bude autor extenzívně pracovat s japonskou referenční literaturou.
Seznam odborné literatury
· Jeffrey P. Mass, William B. Hauser, eds., The Bakufu in Japanese History, Stanford University Press, 1985
· John W. Hall, Feudalism in Japan – A Reassessment, Cambridge University Press, Comparative Studies in Society and History, roč. 5, (1962) č. 1, s. 15-51
· Miyazaki Fumiko, Life of the Kamakura Bushi. Kumagai Naozane and His Descendants, Sophia University, Monumenta Nipponica, roč. 47, (1992) č. 4, s. 435-467
· Delmer M. Brown, The Japanese Tokusei of 1297, Harvard – Yenching Institute, Harvard Journal of Asiatic Studies, roč. 12, (1949) č. ½, s. 188-206
· Jeffrey P. Mass, The Origins of Kamakura Justice, The Sociaty for Japanese Studies, The Journal of Japanese Studies, roč. 3, (1977) č. 2, s. 299-322
· William W. Farris, Heavenly Warriors: The Evolution of Japan’s Military, 500-1300, Harvard University Press, 1992
· Ikegami Eiko, The Taming of the Samurai: Honorific Individualism and the Making of Modern Japan, Harvard University Press, 1999
· John W. Hall, Jeffrey P. Mass, eds., Medeival Japan: Essays in Institutional History, New Haven: Yale University Press, 1974
· Karl F. Friday, Bushidó or Bull? A Medieval Historian’s Perspective pn the Imperial Army and the Japanese Warrior Tradition, Society for History Education, The History Teacher, roč. 27, (1994) č. 3, s. 339-349
· Karl F. Friday, Teeth and Claws. Provincial Warriors and the Heian Court, Sophia University, Monumenta Nipponica, roč. 43, (1988) č. 2, s. 153-185
· Andrew E. Goble, War and Injury: The Emergence of Wound Medicine in Medieval Japan, Sophia University, Monumenta Nipponica, roč. 60, (2005) č. 3, s. 297-338
· David J. Lu, Sources of Japanese History, New York: McGraw-Hill, 1974
· Bruce L. Batten, Provincial Administration in Early Japan: From Ritsuryó kokka to Óchó kokka, Harvard-Yenching Institute, Harvard Journal of Asiatic Studies, roč. 53, (1993) č. 1, s. 103-134
· John S. Brownlee, The Shokyu War and the Political Rise of the Warriors, Sophia University, Monumenta Nipponica, roč. 24, (1969) č. ½, s. 59-77
· Tonomura Hitomi, Women and Inheritance in Japan’s Early Warrior Society, Cambridge University Press, Comparative Studies in Society and History, roč. 32, (1990) č. 3, s. 592-623
· Tonomura Hitomi, Forging the Past. Medieval Counterfeit Documents, Sophia University, Monumenta Nipponica, roč. 40, (1985) č. 1, s. 69-96
· Kenneth A. Grossberg, From Feudal Chieftain to Secular Monarch. The Development of Shogunal Power in Early Muromachi Japan, Sophia University, Monumenta Nipponica, roč. 43,
(1976) č. 1, s. 234-256
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK