Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Věk jako faktor při výběru zdvořilostní strategie a prostředků zdvořilosti v japonštině
Název práce v češtině: Věk jako faktor při výběru zdvořilostní strategie a prostředků zdvořilosti v japonštině
Název v anglickém jazyce: Age as a factor in politeness strategy and politeness expressions selection in Japanese
Klíčová slova: zdvořilost|zdvořilostní strategie|věk|japonský jazyk|keigo|sociolingvistika
Klíčová slova anglicky: politeness|politeness strategies|age|Japanese|keigo|sociolinguistics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2016
Datum zadání: 06.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.06.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michael Weber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka v první části práce definuje zdvořilost a prostředky, které ji v japonštině nesou a to s vazbou na konkrétní ilokuční akt, kterému se bude v práci věnovat – pokyn přestat s nějakou nepatřičnou činností (zákaz), tedy takzvaný negative face-threatening act.
V hlavní části práce studentka představí výsledky kvalitativní studie vedené metodou řízeného strukturovaném rozhovoru se zástupkyněmi tří generací žen jedné tokijské rodiny. Studentka zmapuje jazykové chování při naplňování daného mluvního aktu zástupkyně každé generace v závislosti na formálnosti situace a konkrétní sociální konstelaci s cílem definovat, jaký má věk mluvčí vliv na výběr použité strategie i konkrétních jazykových prostředků.
V závěrečné části práce shrne výsledky výzkumu a zkonfrontuje je s obecnou teorií.
Seznam odborné literatury
BROWN, Penelope, LEVINSON, Stephen C. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press, 1978.
KABAJA, Hiroši, KAWAGUČI, Jošikazu, SAKAMOTO, Megumi. Keigo hjógen. Taišúkan, 2007.
KOBAJAŠI, Takaši, SAWAMURA, Mijuki. Mono no iikata saitó. Tokio : Iwanami šoten, 2014. AKIURA, Masato. 2008. Poraitonesu njúmon. Tokio: Kenkjúša, 2008.
NAKAMORI, Takuya et. al.. Zukai Nihon no Goi, Sanseido. 2011.
McNEILLL, Patrick, CHAPMAN Steve. Research methods. Psychology Press, 2005.
MAYNARD, Senko K. Japanese communication: Language and thought in context. University of Hawaii Press, 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK