Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza preskripce hypnotik v České republice
Název práce v češtině: Analýza preskripce hypnotik v České republice
Název v anglickém jazyce: The analysis of hypnotic agents prescription in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2006
Datum zadání: 19.04.2006
Datum a čas obhajoby: 21.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2006
Oponenti: doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK