Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Suplementace fluoridem u dětí
Název práce v češtině: Suplementace fluoridem u dětí
Název v anglickém jazyce: Fluoride supplementation in children
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2006
Datum zadání: 26.04.2006
Datum a čas obhajoby: 21.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2006
Oponenti: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK