Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role počítačových her ve volnočasových aktivitách mládeže
Název práce v češtině: Role počítačových her ve volnočasových aktivitách mládeže
Název v anglickém jazyce: The role of digital games in leisure time of youth
Klíčová slova: hry, výchova, rizika, výzkum, doporučení
Klíčová slova anglicky: games, education, risks, research, recommendations
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2016
Datum zadání: 31.05.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 10:15
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• Teoretická východiska pro studium dané problematiky.
• Shrnutí existujících poznatků s odvoláním na dostupné zdroje a výzkumy.
• Průzkum zjišťující reálný stav u naší mládeže.
• Závěry a doporučení pro vychovatele, učitele a rodiče.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK