Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících
Název práce v češtině: Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících
Název v anglickém jazyce: Family care for the elderly from the perspective of family carers
Klíčová slova: rodinná péče|senior|pečující|motivace|potřeby|kritické momenty péče|gender
Klíčová slova anglicky: family care|senior|caregiver|motivation|needs|critical care moments|gender
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2016
Datum zadání: 31.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Vodáčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zaměřena na péči rodinných příslušníků o seniora, a to perspektivou rodinných pečovatelů. V teoretické části bude pojednáno o současném stavu rodinné péče o seniora, o jednotlivých modelech péče o seniora, existujících formách podpory rodinných pečovatelů a dalších důležitých aspektech souvisejících s rodinnou péčí o seniora. Důraz bude kladen na to, jaká úskalí rodinná péče o seniora obnáší a co rodinným pečujícím naopak péče o seniora přináší. Výzkum bude proveden kvalitativní výzkumnou strategií.
Seznam odborné literatury
Hynek, J. a kol. (2013). Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN: 978-80-7419-117-6.
Dudová, R. (2015). Postarat se ve stáří. Rodina a zajištění péče o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN: 978-80-7419-4.
Haškovcová, H. (2010). Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team. ISBN: 978-80-87109-19-9.
Glenn, E. N. (2000). Creating a caring society. Contemporary sociology, 29(1), 84-94
Peterson, C., Park, N., Pole, N., D´Andrea, W., & Seligman, M. E. (2008). Strengths of character and posttraumatic growth. Journal of traumatic stress, 21(2), 214-217.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK