Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pověst a popularita parkouru v České republice
Název práce v češtině: Pověst a popularita parkouru v České republice
Název v anglickém jazyce: Reputation and popularity of Parkour in Czech Republic
Klíčová slova: Parkour, pověst, povědomí, pohybová aktivita, dotazník, interview
Klíčová slova anglicky: Parkour, reputation, attitude, sports activity, questionnaire survey, interview
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2016
Datum zadání: 31.05.2016
Datum a čas obhajoby: 07.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2018
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK