Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Resocializace pachatelů, kteří týrali děti
Název práce v češtině: Resocializace pachatelů, kteří týrali děti
Název v anglickém jazyce: Resocialization of children offenders
Klíčová slova: resocializace, týrané dítě, pachatelé, resocializační programy
Klíčová slova anglicky: resocialization, abused child, offenders, resocialization programs
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2016
Datum zadání: 30.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá možnostmi resocializace pachatelů, kteří týrali děti v podmínkách České republiky. První část diplomové práce se věnuje pojetí resocializace, pachatele, týraného dítěte, resocializačních programů v České republice a v zahraničí. Zabývá se také faktory, jež se podílejí na výskytu násilí, jako je rodinné zázemí, vzdělanost či závislost na návykových látkách. Druhá část diplomové práce se věnuje kvalitativnímu výzkumu, který mapuje kroky k úspěšné resocializaci pachatelů. Zbývající část práce je souborem doplňujících příloh.
Seznam odborné literatury
BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. ISBN 978-80-7338-115-8.
CORVO, Kenneth, Donald DUTTON a Wan-Yi CHEN. Toward Evidence-Based Practice with Domestic Violence Perpetrators. JOURNAL OF AGGRESSION, MALTREATMENT & TRAUMA. 2008, , 111-130. DOI: 10.1080/10926770801921246.
DUNOVSKÝ J., DYTRYCH Z., MATĚJČEK Z., a kol.: Týrané zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing, 1995, ISBN 80-7169-192-5.
LAWSON, David M. a Jamie QUINN. Complex Trauma in Children and Adolescents: Practice in Clinical Settings. Journal of Clinical Psychology. 2013, , 497-509. DOI: 10.1002.
LAWSON, David M. Family Violence: Explanations and Evidence-Based Clinical Practice. Virginie: Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-02624-2.
MESONIENE, Simona. The Problem of Efficient Resocialization: Legal Regulations and Social Demands.Jurisprudence 118. 2009, 235-246.
LAWSON, David M. Family Violence: Explanations and Evidence-Based Clinical Practice. Virginie: Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-02624-2.
PETERSILIA, Joan. When prisoners come home: parole and prisoner reentry. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-538612-7.
ŠPANKOVÁ, Jana. Resocializácia odsúdených. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-484-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK