Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polyamorie v Česku
Název práce v češtině: Polyamorie v Česku
Název v anglickém jazyce: Polyamory in Czech Republic
Klíčová slova: polyamorie|manželství|rodina|alternativní vztahy|bisexualita|antropologie sexuality
Klíčová slova anglicky: polyamory|marriage|family|alternative relationships|bisexuality|anthropology of sexuality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2016
Datum zadání: 30.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá otázkou lidské sexuality a sexuální identity s důrazem na současnou problematiku nové kategorizace pojmu polyamory (česky „mnoholáska“) v české společnosti. Teoretická část práce diskutuje, kromě samotné plastičnosti lidské sexuality a jednotlivých sociokulturních konstrukcích, na kolik může být polyamory ovlivňována českým kulturním prostředím, její kritika ze strany náboženství (zejména křesťanství) a otázku manželství nebo rodiny. Vzhledem ke kontroverznosti nemonogamního soužití je projednána budoucnost polyamory vztahů v téměř výhradně monogamní společnosti. Druhá část textu je pak výstupem terénního výzkumu zaměřeného na povědomí české společnosti o daném tématu a jejího názoru na tyto alternativní vztahy, a na život samotných českých polyamoriků.
Seznam odborné literatury
Anapol, D. (1997). Polyamory: The New Love without Limits. San Rafael: IntiNet Resource Center.

Anapol, D. (2010). Polyamory in the 21st Century: Love and Incimacy with Multiple Partners. New York: Amazon.

Block, J. (2009). Open Love, Sex and Life in an Open Marriage. Berkeley: Seal Press.

Brtníková, M. a Šedivý, V. (1985). Moderní láska a sexualita, manželství a rodina. Praha: Naše Vojsko.

Dossie. E. & Hardy, J. (1997). The Ethical Slut. Emeryville: Greenery Press.

Fafejta, M. (2014). Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál.

Ferrer, N. (2008). Beyond monogramy and polyamory: A New vision of intimate relationship for the twenty-first century. In. ReVision A Journal of Consciousness and Transformation 30 (1), p. 53-58

Giddens, A. (1992). Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál.
Christophy, R. (2010). Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality. New York: Hardcover.

Janiš, K. (2004). Z dějin sexu a erotiky, aneb, co jsme se ve škole neučili. Trutnov: Lupus.

Kubík, J. (2010). Sexualita bez tabu. Praha: Carpe Diem.

Malina, J. a kol. (2009). Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Sheff, E. (2005). Polyamorous Women, Sexual Subjectivity, and Power. Philadelphia: New Society Publishers.

Weiss, P. (2006). Změna sexuálního chování Čechů: Porevoluční trendy. Brno: Vesmír.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK