Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case study of physiotherapy treatment of a patient after Achilles tendon rupture
Název práce v češtině: Case study of physiotherapy treatment of a patient after Achilles tendon rupture
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of a patient after Achilles tendon rupture
Klíčová slova: Sport injury, achilles tendon, achilles tendon rupture
Klíčová slova anglicky: Sport injury, achilles tendon, achilles tendon rupture
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2016
Datum zadání: 25.05.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2017
Oponenti: PhDr. Zaher El Ali
 
 
 
Předběžná náplň práce
The purpose of this bachelor thesis is to express the overall view of complete Achilles tendon rupture. The thesis consist of two parts:- firstly, the theoretical part which is concern about the anatomical structure of ankle joint, biomechanice and kinesiology followed by detailed description of the nature of injury (etiology,epidemiology,pathogense,and dignosis); next is the suggested treatment option. After that, physicaltherapy approch in case of Achilles tendon rupture. Secondly, the special part “case study” focus on the evaluation and the assessment of patient after Achilles tendon rupture during REH a period of two weeks .Finally, determine the measurment outcome of the suggested treatment.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this bachelor thesis is to express the overall view of complete Achilles tendon rupture. The thesis consist of two parts:- firstly, the theoretical part which is concern about the anatomical structure of ankle joint, biomechanice and kinesiology followed by detailed description of the nature of injury (etiology,epidemiology,pathogense,and dignosis); next is the suggested treatment option. After that, physicaltherapy approch in case of Achilles tendon rupture. Secondly, the special part “case study” focus on the evaluation and the assessment of patient after Achilles tendon rupture during REH a period of two weeks .Finally, determine the measurment outcome of the suggested treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK