Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv methylglyoxalu na spektrální vlatnosti glutamátdehydrogenasy
Název práce v češtině: Vliv methylglyoxalu na spektrální vlatnosti glutamátdehydrogenasy
Název v anglickém jazyce: Influence of methylglyoxal on spectral properties of glutamate dehydrogenase
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2005
Datum zadání: 23.11.2005
Datum a čas obhajoby: 09.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2006
Oponenti: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK