Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kaligrafie na blízkovýchodních kovových předmětech
Název práce v češtině: Kaligrafie na blízkovýchodních kovových předmětech
Název v anglickém jazyce: Calligraphic Inscriptions on Middle Eastern Metalwork
Klíčová slova: nápisy|písmo|kovodělná tvorba|přepis|islámské umění|blízkovýchodní umění|islámská kovodělná tvorba|Náprstkovo muzeum|kaligrafie|rituální misky|magické misky|medicínské misky|talismany
Klíčová slova anglicky: transctiption|Middle Eastern art|inscriptions|script|metalwork|transcription|Islamic art|middle eastern art|Islamic metalwork|Náprstek Museum|calligraphy|divination bowls|incantation bowls|magic bowls|magic-medicinal bowls|talismans
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2016
Datum zadání: 23.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kaligrafické motivy mají svébytné postavení v islámské umělecké tvorbě. Cílem práce je prozkoumat nápisy v arabském písmu na kovových předmětech (zejména nádobách) pocházejících z Blízkého východu, určit jejich umělecký, duchovní i praktický význam v kontextu daného předmětu a pokusit se o epigrafickou typologizaci nápisů. Práce představí místo nápisů v rámci islámské kovodělné tvorby a konkrétně se bude věnovat přepisu, rozboru a popisu nápisů na kovových předmětech z předovýchodních sbírek Náprstkova muzea.
Seznam odborné literatury
ALLAN, James W a Valerio RICCIARDI. Metalwork of the Islamic World: The Aron Collection. London: P. Wilson for Sotheby's, 1986, 168 s. ISBN 08-566-7327-7.
ALLAN, James W. Later Mamluk Metalwork, II. Oriental Art. 1971, 17(2), 156-164.
ALLAN, James W. Later Mamluk Metalwork. Oriental Art. 1969, 15(1), 38-43.
ALLAN, James W. NISHAPUR: Metalwork os the Early Islamic Period. New York: The Metropolitam Museum of Art, 1982. ISBN 0-87099-271-6. Dostupné také z: http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Nishapur_Metalwork_of_the_Early_Islamic_Period
ALLAN, James W. Sha'ban, Barquq, and the Decline of the Mamluk Metalworking Industry. In: GRABAR, Oleg (ed.). Muqarnas II: An Annual on Islamic Art and Architecture. New Haven: Yale University Press, 1984, s. 85-94.
ATIL, Esin (ed.). Islamic Art: Treasures from Kuwait. New York: Rizzoli, 1990, 313 s. ISBN 08-478-1366-5.
ATIL, Esin, W. T. CHASE a Paul JETT. Islamic Metalwork in the Freer Gallery of Art. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 1985, 273 s. ISBN 08-747-4249-8.
BAER, Eva. A Brass Vessel from the tomb of Sayyid Battāl Ghāzī. Notes on the Interpretation of Thirteenth-century Islamic Imagery. Atribus Asiae. 1977, 39(No. 3/4), 299-335.
BAER, Eva. Metalwork in medieval Islamic art. Albany: State Univ. of New York Pr., 1983.
CARBONI, Stefano. Following the Stars: Images of the Zodiac in Islamic Art. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1997. Dostupné také z: http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Following_the_Stars_Images_of_the_Zodiac_in_Islamic_Art
CRADDOCK, P. T. The Copper Alloys of the Medieval Islamic World—Inheritors of the Classical Tradition. World Archaeology. 1979, 11(No. 1), 68-79.
CRADDOCK, P. T., S. C. LA NIECE a D. HOOK. Brass in the Medieval Islamic World. In: CRADDOCK, P. T. (ed.). 2000 Years of Zinc and Brass. London: British Museum, 1990, s. 73-131. Occasional paper, n. 50. ISBN 08-615-9050-3.
FEHÉRVÁRI, Géza. Islamic Metalwork of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection. London: Faber and Faber, 1976, 143 s. ISBN 05-710-9740-5.
JONATHAN M., Bloom a Blair SHEILA S. (eds.). The Grove encyclopedia of Islamic art and architecture. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2009. ISBN 978-0-19-530991-1.
MELIKIAN-CHIRVANI, Assadullah Souren. Islamic Metalwork from the Iranian World, 8-18th Centuries. London: Her Majesty´s Stationary Office, 1982, 445 s. ISBN 01-129-0252-9.
PRISSE D'AVENNES, Émile. Islamic Art in Cairo: From the 7th to the 18th Centuries. Cairo: The American University in Cairo Press, 1999. ISBN 477 424 515 6.
WARD, Rachel. Brass, Gold and Silver from Mamluk Egypt: Metal Vessels Made for Sultan Al-Nāṣir Muḥammad. Journal of the Royal Asiatic Society. 2004, 14(1), 59-73.
WARD, Rachel. Islamic Metalwork. London: British Museum Press, 1993, 128 s. ISBN 07-141-1458-8. S pozdravem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK