Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání ruské a české recepce Korolenkovy prózy Slepý hudebník
Název práce v češtině: Srovnání ruské a české recepce Korolenkovy prózy Slepý hudebník
Název v anglickém jazyce: Comparison of Russian and Czech perception of Korolenko's prose The Blind Musician
Klíčová slova: Vladimir Galaktionovič Korolenko|ruská literatura|literární kritika|recepční studia|Slepý hudebník
Klíčová slova anglicky: Vladimir Galaktionovich Korolenko|russian literature|literary criticism|reception studies|The Blind Musician
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2016
Datum zadání: 26.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je porovnání ruské a české recepce prózy Vladimíra Galaktionoviče Korolenka Slepý muzikant. Práce bude obsahovat pojednání o životě a díle autora a stručnou analýzu prózy Slepý muzikant. Těžištěm práce bude popsání vybrané recepce Korolenkovy prózy v dobové žurnalistice a literární kritice nejprve v Rusku a poté v Čechách. V závěru bude rozdílná recepce v těchto dvou zemích srovnána.
Seznam odborné literatury
MATORINA, R.P.: Opisanije rukopisej V.G. Korolenko : Chudožestvennyje proizvedenija, literaturno-kritičeskije stat’ji, istoričeskije i etnografičeskije raboty, zapisnyje knižki, materialy k proizvedenijam. Moskva: Gos. Ordena Lenina biblioteka SSSR im.V.I.Lenina, 1950
KOROLENKO, V.G.: Neizdannyj V.G. Korolenko : Dnevniki i zapisnyje knižki 1919-1921. Moskva: Paškov dom, 2013
ZAHRÁDKA, M. a kol.: Slovník rusko-českých literárních vztahů. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008
KOROLENKO, V.G.: Literaturno-kritičeskije stat’ji i vospominanija; Publicistika. Moskva: Pravda. 1953
VLAŠÍNOVÁ, V: Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. Brno: UniversitaJ.E.Purkyně, 1975
RICHTEREK, O., PŮŽA, M.: Dialog kultur].Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009
PETRIŠEV, A.B.: V.G. Korolenko : žizn’ i tvorčestvo : sbornik statej. Petrohrad: Mysĺ, 1922
KOSÍKOVÁ, A.: V. G. Korolenko Slepý muzikant. Diplomová práce, FFUK Praha, 1957
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK