Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Israeli Reality As Seen Through the Eyes of Sayed Kashua
Název práce v češtině: Izraelská realita očima Sajjida Kašuy
Název v anglickém jazyce: Israeli Reality As Seen Through the Eyes of Sayed Kashua
Klíčová slova: Sajjid Kašua, Hebrejská literatura, Arabsko-izraelští spisovatelé, Arabsko-židovské vztahy, Palestinci, Sociálně-politické podmínky
Klíčová slova anglicky: Sayed Kashua, Hebrew literature, Israeli Arab writers, Jewish Arab relations, Palestinian Arabs, Socio-political conditions
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2016
Datum zadání: 20.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2016
Datum a čas obhajoby: 08.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat a analyzovat vnímání izraelsko-palestinské reality v díle Sajjida Kašuy. Sajjid Kašua, izraelsko-arabský spisovatel a publicista píšící hebrejsky, je v Izraeli kulturním fenoménem. Páteř jeho tvorby tvoří zkušenost dvojí identity Arabů s izraelských občanstvím a také ambivalentní vztah této menšiny k židovskému obyvatelstvu. Kašua se pohybuje na rozhraní dvou světů, z nichž ani jeden jej není s to přijmout: židovská většina v Izraeli jej obviňuje z anti-sionismu, a naopak Arabové mu mají za zlé, že píše výhradně hebrejsky, je kritický k arabské kultuře a vyjadřuje proizraelské názory.
Bakalářská práce bude analyzovat na knižní, žurnalistické a scénáristické tvorbě Sajjida Kašuy opakující se motiv soužití Arabů a Židů v Izraeli a problematiku identity izraelských Arabů. Současně Kašuovu tvorbu zasadí do kontextu tvorby dalších izraelsko-arabských spisovatelů píšících hebrejsky a bude se snažit nalézt odpověď na otázku, jaké místo zaujímá v izraelské kultuře a jaký v ní má ohlas.
Seznam odborné literatury
Kashua, Sayed. Dancing Arabs. Tr. by Miriam Shlesinger. New York: Grove Press, 2004.
Kashua, Sayed. Let It Be Morning. Tr. by Miriam Shlesinger. New York: Grove Press, 2006.
Kashua, Sayed. Native: Dispatches from an Israeli-Palestinian Life. Tr. by Ralph Mandel. New York: Grove Press, 2016.
Kashua, Sayed. Druhá osoba singuláru. Tr. by Šárka Doležalová. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2014.
Alcalay, Ammiel. After Jews and Arabs : remaking Levantine culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
Brenner, Rachel Feldhay. Inextricably bonded: Israeli Arab and Jewish writers re-visioning culture. Madison: University of Wisconsin Press, 2003.
Brenner, Rachel Feldhay. “In Search of Identity: The Israeli Arab Artist in Anton Shammas’s
Arabesques.” PMLA 108, no. 3 (May 1993): 431–45.
Caspi, Mishael Maswari, and Jerome David Weltsch. From Slumber to Awakening: Culture and Identity of Arab Israeli Literati. Lanham, N.Y.: University Press of America, 1998.
Culler, Jonathan D., Krátký úvod do literární teorie, Brno : Host, 2015.
Elad-Bouskila, Ami. Modern Palestinian Literature and Culture. London: Frank Cass, 1999.
Hochberg, Gil Z. “To be or not to be an Israeli Arab : Sayed Kashua and the prospect of minority speech-acts.” Comparative Literature 62.1 (2010): 68-88.
Keren, Michael. “The quest for identity in Sayed Kashua’s "Let It Be Morning".” Israel Studies 19.1 (2014): 126-144.
Mendelson Maoz, Adia. “The Jewish works of Sayed Kashua : subversive or subordinate?” Israel Studies Review 26.1 (2011): 107-129.
Omer-Sherman, Ranen. “Paradoxes of identity : Jewish/Muslim interpenetration in Almog Behar and Sayed Kashua.” In David Tal. Abingdon (ed.). Israeli Identity; between Orient and Occident. New York: Routledge, 2013, pp.264-278.
Ramraz-Rauch, Gila. The Arab in Israeli Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
Shimony, Batya. “Shaping Israeli-Arab Identity in Hebrew Words—The Case of Sayed Kashua.” Israel Studies 18.1 (2013): 146-169.
Sokoloff, Naomi B. „Jewish character? : Stereotype and identity in fiction from Israel by Aharon Appelfeld and Sayed Kashua.“ In Susan A. Glenn and Naomi B. Sokoloff. Boundaries of Jewish Identity. London: University of Washington Press, 2010, pp. 43-63.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK