Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kariérní volby žen a mužů
Název práce v češtině: Kariérní volby žen a mužů
Název v anglickém jazyce: Career choices of men and women
Klíčová slova: Kariérní volba|kariéra|gender|pracovní motivace|pracovní trh
Klíčová slova anglicky: Vocational choice|career|gender|work motivation|labour market
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2016
Datum zadání: 17.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiřina Sněhotová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Problematika různých aspektů kariéry mužů a žen souvisí s problematikou rozhodování a kariérních voleb. Atraktivita a význam rozhodování v kariéře narůstá zejména v posledních letech v ekonomicky rozvinutých státech v souvislosti s rovnými příležitostmi a svobodou rozhodování jednotlivců. Cílem teoretické části je zmapovat faktory ovlivňující kariérní volby mužů a žen, následně porovnat tyto faktory, např. i v kontextu interkulturních hodnot.

Empirická část předloží návrh výzkumu zaměřeného na identifikaci genderově specifických faktorů ovlivňujících kariérní volby, které sami pracovníci vnímají jako mající vliv na jejich profesní zkušenost.
Seznam odborné literatury
Asklöf, C. (Ed.). (2003). Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů. Praha: Institut pro místní správu.

Chhin, C. S., Bleeker, M., & Jacobs, J. (2008). Gender-typed occupational choices: The long-term impact of parents' beliefs and expectations. In H. M.Watt, S. Jacquelynne (Eds.), Gender and occupational outcomes: Longitudinal assessments of individual, social, and cultural influences, (s. 215-234). Washington DC, US: American Psychological Association.

Eccles, J. S. (2009). Who am I and what am I going to do with my life? Personal and collective identities as motivators of action. Educational psychologist, 44(2), 78-89. Education at glance 2009: OECD indicators. (2009) Paris: OECD.

Havelková, B. (2007). Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (s. 255-311). San Francisco: Jossey-Bass.

Sokačová, L. (Ed.). (2006). Kariéra – Rodina – Rovné příležitosti. Praha: Gender Studies.http://www.genderstudies.cz/publikace/

Sokačová, L. (Ed.). (2006). Ženy v řídích pozicích. Praha: Gender Studies.http://www.genderstudies.cz/publikace/

Vendel, Š. (2008). Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK