Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život Josefa Urválka
Název práce v češtině: Život Josefa Urválka
Název v anglickém jazyce: Life of Josef Urválek
Klíčová slova: Josef Urválek, prokurátor, politické procesy, komunistický režim
Klíčová slova anglicky: Josef Urválek, prosecutor, political trials, communist regime
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2016
Datum zadání: 11.05.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zachycení životních osudů Josefa Urválka (1910- 1979), komunistického prokurátora Státního soudu a později soudce, se zvláštním zaměřením na jeho rané osudy.
Seznam odborné literatury
Archivy:
Národní archiv
Archiv bezpečnostních složek

Babka, Šimánková, Vorel: Československá justice v letech 1948 - 1953 (3 svazky)
Hejl: Zpráva o organizovaném násilí
Kosatík: České okamžiky
Bobek, Molek, Šimíček: Komunistické právo v Československu
Kaplan: Komunistický režim a politické procesy v Československu
Kuklík: Dějiny československého práva 1945 - 1989
Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK