Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva IV
Název práce v jazyce práce (slovenština): Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva IV
Název práce v češtině: Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva IV
Název v anglickém jazyce: Pyrazine derivates as potential drugs IV.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2006
Datum zadání: 14.02.2006
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK