Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidé bez přístřeší na lůžkách následné péče
Název práce v češtině: Lidé bez přístřeší na lůžkách následné péče
Název v anglickém jazyce: Homeless people on aftercare beds
Klíčová slova: Bezdomovství, zdravotní indikace, pobytové zařízení, kurátor, následná lůžková péče, dávky hmotné nouze
Klíčová slova anglicky: Homelessness, health indication, residential facility, curator, subsequent inpatient care, material need benefits
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (27-PSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2016
Datum zadání: 10.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK