Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Instinkt a společnost v díle Emilie Pardo Bazán
Název práce v češtině: Instinkt a společnost v díle Emilie Pardo Bazán
Název v anglickém jazyce: Instinct and Society in Emilia Pardo Bazán´s novels
Klíčová slova: Instinkt|společnost|naturalismus|Emilia Pardo Bazán
Klíčová slova anglicky: Instinct|society|naturalism|Emilia Pardo Bazán
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2016
Datum zadání: 07.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Kožnerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat interakcemi a rozpory mezi lidskými instinkty a společností v díle Emilie Pardo Bazán pod vlivem naturalismu. Primárně se bude zaměřovat na studii děl Los Pazos de Ulloa a La madre naturaleza a v těchto dílech na rozbor problematiky instinktů a společnosti. Část práce bude porovnávat hlavní téma primárně zkoumaných děl s dalšími naturalistickými díly španělské i světové literatury. Zaměří se také na vlivy, které působily na autorku a na výslednou podobu děl.
Seznam odborné literatury
1. BAQUERO GOYANES, Mariano. La novela naturalista española: Emilia Pardo Bazán. Murcia: Secretariado de la Universidad de Murcia, 1986. ISBN 8476840039.
2. BARROSO, Fernando J. El naturalismo en la Pardo Bazán. Madrid: Playor, 1973. ISBN 8435900037.
3. PARDO BAZÁN, Emilia; GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel. La cuestión palpitante. 1a ed. en Editorial Anthropos. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1989. ISBN 8471915391.
4. PARDO BAZÁN, Emilia. La madre Naturaleza. Madrid: Clásicos Taurus, c1992. ISBN 8430601678.
5. PARDO BAZÁN, Emilia. Los pazos de Ulloa. 7a. reimp. Madrid: Alianza, 1997. ISBN 8420634107.
6. PATTISON, Walter T. Naturalismo español : historia externa. Madrid : Gredos, D.L. 1969.
7. TASENDE-GRABOWSKI, Mercedes. Otra vez a vueltas con el naturalismo...[online]. Hispania, Vol. 74, No. 1 (Mar., 1991), pp. 26-35. American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Dostupný z WWW: .
8. VILLANUEVA, Darío. Los Pazos de Ulloa, el naturalismo y Henry James [online]. Hispanic Review, Vol. 52, No. 2 (Spring, 1984), pp. 121-139. University of Pennsylvania Press. Dostupný z WWW: .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK