Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nemoc a nemocní v poselstvích sv. Jana Pavla II. ke Světovým dnům nemocných
Název práce v češtině: Nemoc a nemocní v poselstvích sv. Jana Pavla II. ke Světovým
dnům nemocných
Název v anglickém jazyce: Sickness and sick people in the messages of saint John Paul II.
for the Worlds days of the Sick
Klíčová slova: nemoc utrpení pastorace útěcha
Klíčová slova anglicky: sickness, suffering, pastoration, solace
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2016
Datum zadání: 10.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Oponenti: MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Po úvodní obecné části, která má charakterizovat zásadní postoje křesťanství k nemoci a utrpeníBible, KKC, apod.), provést analýzu Poselství Jana Pavla II. ke dnům nemocných zejména s ohledem na různost adresátů, různost zdravotních problémů a různost prostředí, do kterých se autor obrací.
Výsledky uspořádat do skupin. Dále provést analýzu postoje papeže Jana Pavla II. k nemoci a utrpení v jeho jiných dílech, případně v literatuře, která pojednává o něm. Porovnat postoje z Poselství s postoji s jiné literateury, případěšn z jeho vlastní nemoci a nemohoucnosti.
Seznam odborné literatury
Poselství svatého otce Jana Pavla II. k oslavě Světových dnů nemocných z let 1994 – 2005.
JAN PAVEL II. Salvifici doloris: apoštolský list Jana Pavla II. O křesťanském smyslu lidského utrpení z 11. února 1984. Praha: Zvon, 1995.
DZIWISZ, Stanisław a Gian Franco SVIDERCOSCHI. Život s Karolem: vzpomínky osobního sekretáře Jana Pavla II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
DZIWISZ, Stanisław. Síla v slabosti Jana Pavla II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
WEIGEL, George. Svědek naděje: životopis papeže Jana Pavla II. Praha: Práh, 2000.
Katechismus katolické církve
Předběžná náplň práce
Na základě analýzy Poselství ke dnům nemocných za pontifikátu sv. Jana Pavla II. a s přihlédnutím k jeho dalším textům budou zpřehledněny a charakterizovány jeho postoje k nemoci a nemocným v různých kulturách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
On the basis of the analysis of the messages during the Days of the Sick
during the pontificate of saint John Paul II. and with consideration
towards his other texts, John Paul's attitude towards the way sickness and
the sick are viewed in different cultures, as well as his position on
various kinds of suffering, will be streamlined and characterised in this
work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK