Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantifikované subjekty a jejich shoda s přísudkem
Název práce v češtině: Kvantifikované subjekty a jejich shoda s přísudkem
Název v anglickém jazyce: Quantified subjects and their agreement with the predicate
Klíčová slova: ruština; syntax; kongruence; kvantifikovaný subjekt; predikát; korpusová lingvistika
Klíčová slova anglicky: Russian; syntax; congruence; quantified subject; predicate; corpus linguistics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2016
Datum zadání: 11.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2016
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kandidátka analyzuje faktory ovlivňující shodu podmětu s přísudkem v případech, kde je podmět kvantifikován. Vychází z existující literatury a zjišťuje, za jakých okolností se vyskytuje přísudek v plurálu nebo v singuláru. Zvláštní ohled se bere na to, za lze v novějším materiálu pozorovat nějaké změny. Materiál bude čerpán primárně z ruského národního korpusu (Национальный корпус русского языка, www.corpus.ru). Práce se zabývá pouze kvantifikovanými subjekty bez přívlastku.
Seznam odborné literatury
Corbett, G. G. 1981. Agreement with Quantified Subjects in Russian: A Fictitious Linguistic Change?Russian Linguistics5, 287-290.
Glushan, Zh. A. 2013. On Semantic Agreement with Quantified Subjects in Russian. Coyote Papers: Working Papers in Linguistics 21. (http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/271018)
Mullen, J. 1967. Agreement of the verb-predicate with a collective subjekt. Studies in the Modern Russian language 5, 47-59.
Mel´čuk, I. A. 1985. Poverchnostnyj sintaksis russkich čislovych vyraženij. Wien. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 16)
Patton, Helen B. 1969. A study of the agreement of the predicate with a quantitave subject in Contemporary Russian. Ph. D. dissertation. University of Pennsylvania.
Русская Грамматика. 1980. (Н. Ю. Шведова и колл.). Москва.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK