Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití znalostí historie matematiky při vyučování zlomků
Název práce v češtině: Využití znalostí historie matematiky při vyučování zlomků
Název v anglickém jazyce: The use of history of mathematics in teaching of fractions
Klíčová slova: zlomky, poměry, operace se zlomky, porovnávání zlomků
Klíčová slova anglicky: fractions, proportions, arithmetic operations with fractions, comparision of fractions
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2016
Datum zadání: 07.05.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nastuduje historii zavádění zlomků v různých kulturách.
Porovná různé učebnice z hlediska zavádění zlomků.
Navrhne a realizuje výukový experiment zavedení zlomků.
Vyhodnotí výukový experiment z hlediska chyb a překážek v porozumění zlomků.
Seznam odborné literatury
Kline: Mathematics from ancient to modern times. Oxford UP.
Grattan-Guiness: Companion encyclopedia of the history of mathematics. Routledge, London.
Hejný: Didaktika matematiky. SPN Bratislava 1989.
Předběžná náplň práce
Historie zlomků v různých kulturách.
Hlavní abstrakční zdvihy v dějinách zlomků.
Způsoby zavádění zlomků ve škole.
Hlavní problémy žáků v porozumění zlomků.
Výukový experiment.
Vyhodnocení experimentu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
History of fractions in different cultures.
Main abstraction shifts in the history of fractions.
Methods of introduction of fractions in school mathematics.
The main problems of pupils in understanding fractions.
Educational experiment.
Evaluation of the experiment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK