Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kniha Jób. Jak se vyrovnat s utrpením?
Název práce v češtině: Kniha Jób. Jak se vyrovnat s utrpením?
Název v anglickém jazyce: The Book of Job. How to deal with suffering?
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 21.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2016
Datum a čas obhajoby: 01.02.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Oponenti: Mgr. Zdenko Širka, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK