Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika inhibice cholinesteras vybranými organofosforovými pesticidy in vitro
Název práce v češtině: Problematika inhibice cholinesteras vybranými
organofosforovými pesticidy in vitro
Název v anglickém jazyce: Issues of the Cholinesterase Inhibition by the Selected Organophosphorous Pesticides In Vitro
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Oponenti: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK