Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Fenomén “nureočiba” (“mokré spadlé listy”) v japonské společnosti
Název práce v češtině: Fenomén “nureočiba” (“mokré spadlé listy”) v japonské společnosti
Název v anglickém jazyce: The „nureochiba“ („wet fallen leaves“) phenomenon in Japanese society
Klíčová slova: nureočiba, sodaigomi, rozvod v důchodovém věku, demografie Japonska, japonská rodina, salaryman
Klíčová slova anglicky: nureochiba, sodaigomi, late-life divorce, demography of Japan, Japanese family, salaryman
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2016
Datum zadání: 05.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Japonský termín “nureočiba”, do češtiny překládaný jako “mokré spadlé listy”, metaforicky odkazuje k fenoménu tzv. “late-life divorce”, jehož projevy jsou v Japonsku pozorovatelné od 90. let 20. století (Kumagai, 2014; Hidaka, 2010). Podobné označení často dostávají muži, kteří si po odchodu do důchodu nedokážou najít žádné jiné životní uplatnění, a jsou proto považováni svými manželkami za ničeho neschopné a dotěrné “mokré spadlé listy” (respektive “sodaigomi” – “velký odpad”).
Cílem práce bude najít odpověď na výzkumnou otázku, jaké jsou příčiny a společenské důsledky tohoto fenoménu, a to jak v rovině kvantitativní (ekonomické a demografické), tak i kvalitativní (genderové normy a životní styl). Posluchačka bude zároveň zkoumat geografické rozložení tohoto jevu v rámci celého Japonska a pokusí se je interpretovat v širším společenském kontextu.
Základními metodami práce budou systematická rešerše, následné studium literatury a případně práce s empirickými daty a následně pak vypracování dílčí sekundární analýzy.
Práce vychází z předpokladu, že fenomén “nureočiba” nachází svůj odraz spíše ve městech, než na venkově, kde je stále ještě patrný poměrně velký vliv komunity na jedince. Je taky velice pravděpodobné, že jev bude podmíněn a posilován zásadními změnami na pracovním trhu i v oblasti pro Japonsko tradičních genderových norem.
Seznam odborné literatury
Fuess, H. (2004). Divorce in Japan: Family, Gender, and the State. Stanford: Stanford University Press.
Hidaka, T. (2010). Salaryman Masculinity: The Continuity of and Change in the Hegemonic Masculinity in Japan. The Netherlands, Leiden: Brill.
Kumagai, F. (2014). Family Issues on Marriage, Divorce, and Older Adults in Japan: With Special Attention to Regional Variations. Springer.
McLelland, M. J., & Dasgupta, R. (2005). Genders, transgenders and sexualities in Japan. London: Routledge.
Ochiai, E. (1997). The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Change in Postwar Japan. Tokyo: LTCB International Library Foundation.
West, M. D. (2011). Lovesick Japan: Sex, Marriage, Romance, Law. Cornell University Press
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK