Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Sociální opora ve stáří
Název práce v češtině: Sociální opora ve stáří
Název v anglickém jazyce: Social Support in Old Age
Klíčová slova: sociální opora|senior|stáří
Klíčová slova anglicky: social support|elderly|old age
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2016
Datum zadání: 05.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Eliška Šonská Steklíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
V přehledové části bakalářské práce budou popsány vývojové charakteristiky stáří a následně bude popsána sociální opora ve stáří se svými specifiky. Dále se práce bude věnovat zdrojům sociální opory ve stáří, partnerským a rodinným vztahům a také vztahům mimo rodinu. Zvláštní pozornost bude věnována systému sociálních služeb a dobrovolnické péči v domově pro seniory.

Návrh empirické studie se bude věnovat některému z aspektů problematiky sociální opory v seniorském věku se zaměřením především na seniory v institucionální péči, a bude vycházet z kvantitativního výzkumného designu.
Seznam odborné literatury
Bromley, D. B. (1974). The Psychology of Human Ageing. London: Penguin Books.

Cohen, S. & Syme, L. S. (Eds.) (1985). Social Support and Health. San Diego: Academic Press.

Haškovcová, H. (2010). Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team.

Pichaud, C. & Thareauová, U. (1998). Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál.

Pikola, P. & Říha, M. (2010). Služby sociální péče v domovech pro seniory. Praha: Námořní akademie České Republiky.

Sarason, I. G. & Sarason, B. R. (Eds.) (1985). Social Support: Theory, Research and Applications. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.

Stuart – Hamilton, I. (1999): Psychologie stárnutí. Praha: Portál.

Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK