Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických metod I
Název práce v češtině: Analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických
metod I
Název v anglickém jazyce: Analytical evaluation of the pharmaceutical formulations using chromatographic methods I
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Oponenti: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK