Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny rodiny v čase
Název práce v češtině: Proměny rodiny v čase
Název v anglickém jazyce: Changes of the family over time
Klíčová slova: Rodina, proměny rodiny, znaky rodiny, funkce rodiny, současná rodina, krize rodiny, rozdělení rolí, životní styl
Klíčová slova anglicky: Family, changes of the family, the family characteristics, family function, present family, family crisis, distribution of roles in family, lifestyle
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2016
Datum zadání: 04.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2016
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Průběžná konzultace k jednotlivým částem práce
studium pramenů
příprava a realizace výzkumu
Seznam odborné literatury
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 157-158. ISBN 8072031244.
GILLEROVÁ,I, KEBZA,V., RYMEŠ,M. a kol. Psychologické aspekty změn v české společnosti/ člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada 2011
HORSKÝ, J., STELIGOVÁ, M. Rodina našich předků. Praha: Lidové noviny, 1997
MAŘÍKOVÁ, H, ed. Proměny současné české rodiny: (rodina - gender - stratifikace). Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál. 2007. 219 s. ISBN 978-80- 7367-250-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK