Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kostel Nalezení svatého Kříže v Litomyšli a jeho rekonstrukce
Název práce v češtině: Kostel Nalezení svatého Kříže v Litomyšli a jeho rekonstrukce
Název v anglickém jazyce: Church of the Discovery of the Holy Cross in Litomyšl and its reconstruction
Klíčová slova: kostel, Nalezení sv. Kříže, baroko, Litomyšl, architektura, současné umění, sakrální, památková péče, rekonstrukce
Klíčová slova anglicky: church, Discovery of the Holy Cross, baroque, Litomyšl, architecture, contemporary art, sacral, historic preservation, reconstruction
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2016
Datum zadání: 10.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Dějiny a stavební historie kostela
3. Architektura stavby
4. Pohnutá historie kostela a cesta k obnově
5. Rekonstrukce kostela a architekt Marek Štěpán
6. Současná podoba kostela a jeho funkce
7. Závěr
Seznam odborné literatury
BALÍK 2012 — Michael BALÍK: Církevní stavby: stavební kniha. Praha 2012
BURIAN/PELČÁK/WAHLA 2001 — Aleš BURIAN / Petr PELČÁK / Ivan WAHLA (eds.): Litomyšl a soudobá architektura. Brno 2001
CAJTHAMLOVÁ 2002 — Markéta CAJTHAMLOVÁ: Česká architektura 2000–2001: Ročenka. Praha 2002
DVOŘÁK 2004 — Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče. Praha 2004
DVORSKÝ/FUČÍKOVÁ 1989 — Jiří DVORSKÝ / Eliška FUČÍKOVÁ (eds.): Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2. Praha 1989
FILIP/SCHMIDT 2009 — Aleš Filip / Norbert SCHMIDT (eds.): Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Brno 2009
FRAMPTON 2004 — Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha 2004
FRÁNEK 2011 — Zdeněk FRÁNEK: Česká architektura 2013–2014: Ročenka. Praha 2011
GLOSER 2005 — Jaroslav Jan GLOSER: Litomyšl: Městem krok za krokem. Praha 2005
HARRIES 2011 — Karsten HARRIES: Etická funkce architektury. Praha 2011
HILMERA 1959 — Jiří HILMERA: Litomyšl. Státní zámek a památky v okolí. Praha 1959
HNILIČKA 2011 — Pavel HNILIČKA: Česká architektura 2009–2010: Ročenka. Praha 2011
HORÁČEK 2015 — Martin HORÁČEK: Úvod do památkové péče. Olomouc 2015
HORYNA/VILÍMKOVÁ 1978 — Mojmír HORYNA / Milada VILÍMKOVÁ: Litomyšl. Kostel Nalezení sv. Kříže. Stavebně-historický průzkum. Praha 1978 (Fakulta restaurování UPa, Archiv Katedry humanitních věd v Litomyšli, Sign. D/28, strojopis)
HUDEČEK 2000 — Ivan HUDEČEK: Nesnažme se dělat věci provinčně. In: Lilie X, 2000, č. 1, 2–3
JEHLÍK 2005 — Jan JEHLÍK: Česká architektura 2003–2004: Ročenka. Praha 2005
JELÍNEK 1845 — František JELÍNEK: Historie města Litomyšle I–III. Litomyšl 1845
JIRAN 2014 — Zdeněk JIRAN: Česká architektura 2012–2013: Ročenka. Praha 2014
KIESOW 2012 — Gottfried KIESOW: Památková péče v Německu. Brno 2012
KOHOUT 2003 — Michal KOHOUT: Česká architektura 2001–2002: Ročenka. Praha 2003
KOPEČEK 2013 — Pavel KOPEČEK: Liturgie a architektura. Moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě. Olomouc 2013
KOUKOL 2010 — Ivan KOUKOL: Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. In: Stavba 17, 2010, č. 1, 24–35
KRATOCHVÍL/HALÍK 1999 — Petr KRATOCHVÍL / Pavel HALÍK: Česká architektura 1989–1999. Praha 1999
KRATOCHVÍL 2011 — Petr KRATOCHVÍL: Současná česká architektura a její témata. Praha/Litomyšl 2011
KUBÍČEK 1945 — A. KUBÍČEK: Dvě díla Giov. Bat. Alliprandiho. In: Umění XVII, 1945, 49–64
KUZEMENSKÝ 2013 — Michal KUZEMENSKÝ: Česká architektura 2011–2012: Ročenka. Praha 2013
LAŠEK 1933 — František LAŠEK: Ze staré slávy Litomyšle. Litomyšl 1933
LAŠEK 1945 — František LAŠEK: Litomyšl v dějinách výtvarného umění. Litomyšl 1945
MACEK/BIEGEL/BACHTÍK 2015 — Petr MACEK / Richard BIEGEL / Jakub BACHTÍK (eds.): Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
MENNEKES 2012 — Friedhelm MENNEKES: Nadšení a pochybnost. Praha 2012
MIXOVÁ 1955 — V. MIXOVÁ: Mikuláš Rossi a stavba piaristického kostela v Litomyšli. In: Umění III, 1955, 164–166
NEJEDLÝ 1954a — Zdeněk NEJEDLÝ: Litomyšl: Tisíc let života českého města. Kniha první. Praha 1954
NEJEDLÝ 1954b — Zdeněk NEJEDLÝ: Litomyšl: Tisíc let života českého města. Kniha druhá. Praha 1954
NEUMANN 1933 — Augustin NEUMANN: Piaristé a český barok. Přerov 1933
NEUMANN 1974 — Jaromír NEUMANN: Český barok. Praha 1974
NORBERG-SCHULZ 2016 — Christian NORBERG-SCHULZ. Principy moderní architektury. Praha 2016
PÁTA 1924 — František PÁTA: Stručný průvodce po Litomyšli. Litomyšl 1924
PÁTA 1932 — František PÁTA: Umění v Litomyšli a na litomyšlsku. Litomyšl 1932
PELČÁK 2001 — Petr PELČÁK: Česká architektura 1999–2000: Ročenka. Praha 2001
PELČÁK 2009 — Petr PELČÁK: Několik poznámek k současné architektuře. Brno 2009
PELČÁK 2010 — Petr PELČÁK. Česká architektura 2008–2009: Ročenka. Praha 2010
POCHE 1937 — Emanuel POCHE: Matyáš B. Braun. Praha 1937
POCHE 1986 — Emanuel POCHE: Matyáš Bernard Braun. Praha 1986
PREISS 1986 — Pavel PREISS: Italští umělci v Praze: Renesance, manýrismus, baroko. Praha 1986
REICHERTOVÁ 1977 — Květa REICHERTOVÁ: Litomyšl. Praha 1977
RIEGL 2003 — Alois RIEGL: Moderní památková péče. Praha 2003
SEDLÁKOVÁ/FRIČ 2006 — Radomíra SEDLÁKOVÁ / Pavel FRIČ: 20. století české architektury. Praha 2006
SKALICKÝ 2007 — Alexandr SKALICKÝ: Česká architektura 2005–2006: Ročenka. Praha 2007
SKŘIVÁNEK 1979 — Milan SKŘIVÁNEK: Materiály k dějinám Litomyšle: Zpráva č. 5. Stavební vývoj piaristických budov v Litomyšli. Litomyšl 1979 (Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Sign. R 169/1–2, strojopis)
SKŘIVÁNEK 1997 — Milan SKŘIVÁNEK: Litomyšl: Starobylé město. Praha 1997
SKŘIVÁNEK 2006 — Milan SKŘIVÁNEK: Litomyšl: Zmizelé Čechy. Litomyšl 2006
SKŘIVÁNEK 2009 — Milan SKŘIVÁNEK: Litomyšl 1259–2009: Město kultury a vzdělání. Litomyšl 2009
SLÁDEČEK 2009 — Svatopluk SLÁDEČEK: Česká architektura 2007–2008: Ročenka. Praha 2009
SLÁDEČEK 2015 — Jaroslav SLÁDEČEK: Architekti CZ: 20 rozhovorů. Praha 2015
STEMPEL 2006 — Jan STEMPEL: Česká architektura 2004–2005: Ročenka. Praha 2006
ŠEVČÍK/MITÁŠOVÁ 2013 — Jiří ŠEVČÍK / Monika MITÁŠOVÁ (eds.): Česká a slovenská architektura 1971–2011: Texty, rozhovory, dokumenty. Praha 2013
ŠÉPKA 2008 — Jan ŠÉPKA: Česká architektura 2006–2007: Ročenka. Praha 2008
ŠTĚPÁN 2007 — Atelier ŠTĚPÁN: Piaristický chrám, revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli, sekce fialová. 2007 (MěÚ Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování, fond: Revitalizace zámeckého návrší)
ŠTĚPÁN 2008 — Atelier ŠTĚPÁN: Průvodní zpráva arch. řešení. Piaristický chrám, zámecké návrší v Litomyšli, sekce fialová. 2008 (MěÚ Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování, fond: Revitalizace zámeckého návrší)
ŠVÁCHA 2004 — Rostislav ŠVÁCHA: Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989–2004. Praha 2004
VAVERKA 2001 — Jiří VAVERKA: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice. Kostelní Vydří 2001
VAVERKA 2004 — Jiří VAVERKA: Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska. Brno 2004
VLČEK/SOMMER/FOLTÝN 1997 — Pavel VLČEK / Petr SOMMER / Dušan FOLTÝN: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
VLČEK 2004 — Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
VOLF 2014a — Petr VOLF: Litomyšl renesanční město moderní architektury. Litomyšl 2014
VOLF 2014b — Petr VOLF: Litomyšl – hlavní město soudobé architektury. In: Architekt, 2014, č. 3, 100–105
VOPÁLKA 2009 — Pavel VOPÁLKA: Litomyšl na prahu třetího tisíciletí. Litomyšl 2009
VŠETEČKA 2012 — Petr VŠETEČKA: Česká architektura 2010–2011: Ročenka. Praha 2012
WAGNER 2005 — Václav WAGNER: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 2005
WERTIG 2004 — Jaroslav WERTIG: Česká architektura 2002–2003: Ročenka. Praha 2004
WIRTH 1908 — Zdeněk WIRTH: Soupis památek historických a uměleckých v okrese litomyšlském. Praha 1908
ZUMTHOR 2009 — Peter ZUMTHOR: Promýšlet architekturu. Zlín 2009
Předběžná náplň práce
Předmětem práce je piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Úvodní kapitoly jsou věnovány stavebně-historickému vývoji stavby v kontextu dějin města a jeho architektury. Těžiště práce pak spočívá v analýze podoby, kterou kostel získal nedávnou rekonstrukcí v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Architekt Marek Štěpán zachoval sakrální charakter kostela, ale zároveň mu dal nové funkce. Práce se snaží postihnout vybrané aspekty dialogu současné architektury s barokní památkou a ústí do hodnocení nového života kostela jako kulturního centra.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The object of this work is the Piarist Church of the Discovery of the Holy Cross in Litomyšl. Introductory chapters are devoted to the construction and historical development of the building in the context of the history of the city and its architecture. Focus of the work lies in the analysis of the form to which church was recently restored under the project of Revitalization of the Castle Hill in Litomyšl. Architect Marek Štěpán retained the sacred character of the church, but he also gave it the new features. The work tries to capture some aspects of the dialogue between contemporary architecture with a Baroque monument and results into an evaluation of the new church life as a cultural center.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK