Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Enfluence of sodium deoxycholate in biofilm production by Salmonella enterica serovar. Typhi.
Název práce v češtině: Vliv deoxycholátu sodného na produkci biofilmu u Salmonella enterica serovar. Typhi.
Název v anglickém jazyce: Enfluence of sodium deoxycholate in biofilm production by Salmonella enterica serovar. Typhi.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martina Gavelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2007
Datum zadání: 05.05.2007
Datum a čas obhajoby: 01.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2007
Oponenti: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK