Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinky antioxidantů přírodního původu v modelu glykace proteinů
Název práce v češtině: Účinky antioxidantů přírodního původu v modelu glykace
proteinů
Název v anglickém jazyce: The effects of natural antioxidants in the model of protein glycation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 01.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK