Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
OCT activity and glycation damage in rat liver mitochondria
Název práce v češtině: Aktivity OCT a glykační poškození v mitochondriích jater krysy
Název v anglickém jazyce: OCT activity and glycation damage in rat liver mitochondria
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2007
Datum zadání: 14.05.2007
Datum a čas obhajoby: 01.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK