Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití sloves ser a estar ve španělštině a katalánštině (analýza založená na jazykových korpusech)
Název práce v češtině: Použití sloves ser a estar ve španělštině a katalánštině (analýza založená na jazykových korpusech)
Název v anglickém jazyce: The Use of ser and estar in Spanish and Catalan (A Corpus-Based Study)
Klíčová slova: španělský jazyk, katalánský jazyk, ser, estar, korpus, kontrastivní studie
Klíčová slova anglicky: Spanish, Catalan, ser, estar, corpus, contrastive study
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2016
Datum zadání: 02.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.05.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Andreu Bauca i Sastre, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je srovnání užití sloves ser a estar ve španělštině a katalánštině a následné ověření, nakolik je jejich používání v katalánštině ovlivněno španělštinou. Praktická část práce je založena na práci s autentickým jazykovým materiálem získaným z jazykových korpusů.
1) Úvod, vymezení cíle práce, přehled sekundární literatury
2) Teoretická část:
- obecně k použití ser a estar ve španělštině
- obecně k použití ser a estar v katalánštině
- popis systémových shod a rozdílů mezi oběma jazyky, popis konstrukcí, které jsou předmětem zkoumání v praktické části
3) Praktická část – úvod:
- Popis metodologie – použité jazykové korpusy, způsob vyhledávání
- Stanovení hypotézy – použití sloves v katalánštině v některých případech podléhá španělštině, zejména v neliterárních textech
4) Praktická část - korpusové analýzy:
- Analýza literárních textů v korpusu
- Analýza neliterárních textů v korpusu
- Verifikace / vyvrácení hypotézy
5) Závěry: shrnutí dílčích závěrů, odraz španělštiny v používání katalánských sloves ser a estar v současném jazyce
Seznam odborné literatury
Badia i Margarit, A. M. Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.
Bosque, I. El sintagma adjetival. Modificadores y complementos del adjetivo. Adjetivo y participio. In: I. Bosque – V. Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999, s. 217-310.
Bosque, I. – Demonte, V. Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999.
Fabra, P. Gramàtica catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2006.
Falk, J. Ser y estar con atributos adjetivales. Upsala: Almqvist och Wiksel, 1979.
Fernández Leborans, J. La predicación: Las oraciones copulativas. In: I. Bosque – V. Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999, s. 2357-2460.
Chadrabová, V. Funkce sloves "ser" a "estar" ve španělštině a katalánštině. Diplomová práce. Praha: FF UK, 1967.
Miguel, E. de. El aspecto léxico. In: I. Bosque – V. Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999, s. 2977-3060.
Molina Redondo, J. A. de – Ortega Olivares, J. Usos de "ser" y "estar". [2.a ed.]. Madrid: Sociedad General Espaňola de Librería, 1990.
Porroche Ballesteros, M. Ser, estar y verbos de cambio. Madrid: Arco Libros, D.L. 1988.
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa, 2009.
Roby, D. B. Aspect and the Categorization of States: The case of ser and estar in Spanish. Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., 2009.
Solà, J. Gramàtica del català contemporani I, II i III. Empuries, 2008.
Vallcorba i Rocosa, J. Els Verbs "ésser" i "estar" en català. Curial Edicions Catalanes, 1978.
Vañó-Cerdá, A. "Ser" y "estar": Un estudio sincrónico y diacrónico del problema. Würzburg: [s.n.], 1980.
Wheeler, M. – Yates, A. – Dols, N. Catalan: A Comprehensive Grammar. Routledge, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK