Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování exprese ABC - transportérů na transkripční úrovni
Název práce v češtině: Sledování exprese ABC - transportérů na transkripční úrovni
Název v anglickém jazyce: Monitoring of ABC-transporter expression at the transcription level
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2006
Datum zadání: 16.10.2006
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK