Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané přesné prostoročasy v Einsteinově gravitaci
Název práce v češtině: Vybrané přesné prostoročasy v Einsteinově gravitaci
Název v anglickém jazyce: Selected exact spacetimes in Einstein's gravity
Klíčová slova: Geodetická struktura, algebraická klasifikace, energetické podmínky, topologická struktura, horizonty, singularity, asymptotické vlastnosti.
Klíčová slova anglicky: Geodesic structure, algebraic classification, energy conditions, topological structure, horizons, singularities, asymptotic properties.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Oponenti: David D. McNutt
  Mgr. Alena Pravdová, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Student si zvolí konkrétní přesná řešení Einsteinových rovnic popřípadě zahrnujících i hmotu, prozkoumá jejich matematické i fyzikální vlastnosti a pokusí se o jejich konzistentní interpretaci.
Seznam odborné literatury
Poisson E 2007 A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics, Cambridge University Press.
Griffiths J B, Podolský J 2009 Exact Space-Times in Einstein's General Relativity, Cambridge University Press.
Misner C W, Thorne K S and Wheeler J A 1973 Gravitation, Freeman, New York, USA.
odborné články
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK