Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry
Název práce v češtině: Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry
Název v anglickém jazyce: Study of substances affecting permeability of the skin barrier
Klíčová slova: kožní bariéra, lipidové modely stratum corneum, biofyzikální hodnocení, trans-/dermální podání léčiv, nanočásticové systémy
Klíčová slova anglicky: skin barrier, stratum corneum lipid models, biophysical evaluation, trans-/dermal drug delivery, nanoparticle systems
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. rer. nat. Mgr. Jarmila Zbytovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 12:15
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
  doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
teoretická příprava na základě literární rešerše, výběr lipidových modelů, zvládnutí metodik přípravy modelových lipidových membrán včetně jejich charakterizace a permeačních pokusů na kůži zahrnující i jejich hodnocení
Předběžná náplň práce
literární rešerše, příprava a charakterizace modelových lipidových membrán pomocí biofyzikálních metod, permeační pokusy na kůži a jejich hodnocení, vykonání zkoušek podle plánu, spoluúčast na výuce KFT, publikační aktivita, prezentace výsledků na konferencích
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK