Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inaktivace ICAM-1 genu metodou oligonukleotidů modifikovaných lysinem
Název práce v češtině: Inaktivace ICAM-1 genu metodou oligonukleotidů modifikovaných lysinem
Název v anglickém jazyce: Gene silencing of ICAM-1 by lysine modified oligonucleotides
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2007
Datum zadání: 18.04.2007
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK