Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Schwache Deklination der Maskulina in der deutschen Gegenwartssprache
Název práce v jazyce práce (němčina): Schwache Deklination der Maskulina in der deutschen Gegenwartssprache
Název práce v češtině: Slabé skloňování maskulin v současné němčině
Název v anglickém jazyce: Weak declension of masculine nouns in contemporary German
Klíčová slova: podstatná jména, maskulina, slabá deklinace, korpusová analýza
Klíčová slova anglicky: nouns, masculine, weak declension, corpus analysis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2016
Datum zadání: 27.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat slabě skloňovanými maskuliny tak, jak jsou podána v gramatikách/slovnících i v odborných textech publikovaných mimo kodexy. Zaměří se na vybrané problémy, které jsou tématizovány v textech, konkrétně na přechody od slabého skloňování k silnému a naopak, na různé formy tvoření genitivu, na podstatná jména se dvěma formami v nominativu (např. der Wille x der Willen). Následně budou shromážděna data podle korpusu DeReKo. Data budou vyhodnocena kvantitativní metodologií. Autorka se bude snažit o korelaci doložených variant s žánry, ve kterých budou data najita. V poslední části z vyhodnocených dat budou zformulovány závěry.
Seznam odborné literatury
Dovalil, Vít: Sprachnormwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Germanistik. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2006.
Duden Band 4: Die Grammatik, 5. Auflage, Dudenverlag, Berlin 1995.
Duden Band 4: Die Grammatik, 8. Auflage, Biographisches Institut, Berlin 2009.
Duden Band 9: Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 5. Auflage. Mannheim etc. 2001.
Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, Weimar: Metzler, 1998.
Hebig Gerhard/Buscha Joachim: Die deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt, Berlin und München, 2001.
Köpke, Klaus-Michael (1995): Die Klassifikation der schwachen Maskulina in der deutschen Gegenwartssprache. Ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Prototypentheorie. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 14/2, S. 159-180.
Köpke, Klaus-Michael (2005): Die Prinzessin küsst den Prinz – Fehler oder gelebter Sprachwandel? In: Didaktik Deutsch 18, S. 67 – 83.
Paulfranz, Alexandra: Kasusmarkierungen der Gegenwartssprache in deutschen Lokal- und Regionaltageszeitugen. In: Schriften aus der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 13, docupoint, Barleben, 2013.
Internetquellen:
IDS (2015). (www) (Hg.): Ausbau und Pflege der Korpora geschriebener Gegenwartssprache. Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo (online), abgerufen unter: <http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
IDS (2015). (www) (Hg.): Arbeitsabläufe in einer COSMAS II-Sitzung. (online), abgerufen unter: <http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/projekt/hilfe/quick.html>
Krischke Wolfgang (2012): Des Menschens Genitive. Normabweichende Genitiv-Varianten bei schwachen Maskulina. In: Linguistik Online 53, abberufen unter: <http://www.linguistik-online.ch/53_12/krischke.html>
Thieroff, Rolf (2003): Die Bedienung des Automatens durch den Mensch. Deklination der schwachen Maskulina als Zweifelsfall. In: Linguistik Online 16, abberufen unter:<http://www.linguistik-online.de/16_03/thieroff.html>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK