Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie a toxikologie ketaminu
Název práce v češtině: Farmakologie a toxikologie ketaminu
Název v anglickém jazyce: Pharmacology and toxicology of ketamine
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2007
Datum zadání: 25.04.2007
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: PharmDr. Ludmila Melicharová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK