Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Sociální práce s rodinou v riziku
Název práce v češtině: Sociální práce s rodinou v riziku
Název v anglickém jazyce: Social Work With The Family In The Risk
Klíčová slova: Rodina, krize, sociální práce, sociální práce s rodinou, homoparentalita
Klíčová slova anglicky: Family, crisis, social work, social work with family, homoparentality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2016
Datum zadání: 25.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2016
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK