Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje a zkušenosti vysokoškolských studentů s drogovými závislostmi
Název práce v češtině: Postoje a zkušenosti vysokoškolských studentů s drogovými závislostmi
Název v anglickém jazyce: The attitudes and experiences of the university students with drugs of abuse
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK