Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sildenafil má rozsáhlé neuroprotektivní účinky při malonátem navozeném poškození striata potkana
Název práce v češtině: Sildenafil má rozsáhlé neuroprotektivní účinky při malonátem navozeném poškození striata potkana
Název v anglickém jazyce: Sildenafil causes a large neuroprotection against malonate-induced lesion of the rat striatum
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2007
Datum zadání: 18.04.2007
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK