Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulink Block Library for LEGO NXT
Název práce v češtině: Simulink Block Library for LEGO NXT
Název v anglickém jazyce: Simulink Block Library for LEGO NXT
Klíčová slova: Modelem řízený návrh, Simulink, LEGO NXT
Klíčová slova anglicky: Model-driven development, Simulink, LEGO NXT
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2016
Datum zadání: 21.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.04.2016
Datum a čas obhajoby: 02.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK