Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Implementation of the DEECo component framework for embedded systems
Název práce v češtině: Implementation of the DEECo component framework for embedded systems
Název v anglickém jazyce: Implementation of the DEECo component framework for embedded systems
Klíčová slova: cyber-physical systems, component model, embedded systems
Klíčová slova anglicky: cyber-physical systems, component model, embedded systems
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2016
Datum zadání: 21.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.04.2016
Datum a čas obhajoby: 18.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK