Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dennettova kritika kválií
Název práce v češtině: Dennettova kritika kválií
Název v anglickém jazyce: Dennett's Criticism of Qualia
Klíčová slova: Daniel Dennett|kvália|vědkyně Mary|zombie|obrácená kvália|bezprostředně přístupný|niterný|nepopsatelný|soukromý|pumpy na intuice|heterofenomenologie|mnohanáčrtový model|fenomenální vědomí
Klíčová slova anglicky: Daniel Dennett|Qualia|Mary the scientist|Zombie|Inverted Qualia|Immediately apprehensible|Intrinsic|Ineffable|Private|Intuition|Heterophenomenology|Multiple Drafts model|Phenomenal consciousness
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. James Hill, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2016
Datum zadání: 21.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je Dennettova kritika filosofického pojmu „kvália“. Nejprve bude představen samotný pojem „kvália“. Budou uvedeny významy, jichž kvália v současné filosofii mysli nabývají, a rovněž myšlenkové experimenty, jež slouží jako argumenty ve prospěch existence kválií. Poté bude zkoumána Dennettova kritika. Práce se pokusí ukázat, jakým způsobem Dennett užívá pojem „kvália“, jaká je jeho reakce na uvedené myšlenkové experimenty a jakým způsobem se kvália snaží eliminovat. Cílem práce bude zkoumání Dennettovy kritiky za účelem ukázat, do jaké míry je ve své snaze o eliminaci kválií úspěšný a zda by se alespoň v nějakém smyslu nedal pojem „kvália“ udržet.
Seznam odborné literatury
Brook, A. The Appearance of Things. In: Brook, A. – Ross, D. (eds.). Daniel Dennett. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Dennett, D. Consciousness Explained. New York: Back Bay Books, 1991.
Dennett, D. Instead of Qualia. In: Dennett, D. Brainchildren - Essays on Designing Minds. Cambridge: MIT Press, 1998.
Dennett. D. Quining Qualia. In: Marcel, A. – Bisiach, E. (eds.). Consciousness in Modern Science. Oxford: Oxford University Press, 1988.
Dennett, D. Sweet Dreams - Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness. Cambridge: MIT Press, 2005.
Jackson, F. Epiphenomenal Qualia. In: The Philosophical Quarterly, sv. 32, č. 127, 1982, s. 127-136.
Jackson, F. What Mary Didnˈt Know. In: The Journal of Philosophy, sv. 83, č. 5, 1986, s. 291-295.
Koukolík, F. Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2003.
Tye, M. Qualia. In: Zalta, E. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy, vyd. podzim 2015. Dostupné z WWW: http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/qualia/.
Zawidzki, T. Dennett (Oneworld Thinkers). London: Oneworld Publications, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK