Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nocommutative structures in quantum field theory
Název práce v češtině: Nekomutativní struktury v kvantové teorii pole
Název v anglickém jazyce: Nocommutative structures in quantum field theory
Klíčová slova: Nekomutativní (neasociativní) algebry a geometrie, kvantování a teorie deformací
Klíčová slova anglicky: Noncommutative nonassociative) algebras and geometry, quantization and deformation theory
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2016
Datum a čas obhajoby: 22.10.2020 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2020
Oponenti: Ivo Sachs
  Roman Golovko, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Noncommutative geometry (NCG) is at the heart of quantum physics, and its many facets and developments have widely influenced both physics and mathematics. In particular, NCG is related to a quantum theory of gravity and a possibly unified perspective on the fundamental forces of Nature. The PhD thesis will focus on different approaches to (perturbative) Quantum Field Theory on Quantum Spacetime, and some of the possible applications.
Seznam odborné literatury
A. Connes, M. Marcoli, Nocommutative geometry, quantum fields and motives, http://www.alainconnes.org/docs/bookwebfinal.pdf

R. Szabo, Quantum Field theory on noncommutative spaces, http://arxiv.org/abs/hep-th/0109162

M. Khalkhali, M. Marcoli, An Invitation to Noncommutative geometry, World Scientific, 2008

M. Douglas, N. Nekrasov, Noncommutative Field Theory, Rev. Mod. Phys. 73 (2001), 977–1029; hep-th/0106048

Dorothea Bahns, Sergio Doplicher, Gerardo Morsella, Gherardo Piacitelli, Quantum Spacetime and Algebraic Quantum Field Theory

Nathan Seiberg, Edward Witten, String Theory and Noncommutative Geometry
JHEP 9909:032,1999

Maxim Kontsevich, Operads and Motives in Deformation Quantization, Lett.Math.Phys.48:35-72,1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK