Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpověď z pracovního poměru
Název práce v češtině: Výpověď z pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Notice of termination of employment relationship
Klíčová slova: pracovní poměr, pracovní právo, skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, výpovědní doba, zaměstnanec, zaměstnavatel
Klíčová slova anglicky: employee, employer, employment relationship, labour law, notice of termination of employment relationship, notice period, termination of employment relationship
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2016
Datum zadání: 20.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2016
Datum a čas obhajoby: 21.03.2019 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.03.2019
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK