Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akumulace a lokalizace sekundárních metabolitů s ochrannou funkcí u oblinin pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 a vybraných stresových faktorů klimatické změny.
Název práce v češtině: Akumulace a lokalizace sekundárních metabolitů s ochrannou funkcí u oblinin pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 a vybraných stresových faktorů klimatické změny.
Název v anglickém jazyce: Accumulation and localization of secondary metabolites with protective function in grain crops growing under elevated CO2 concentration and selected stress factors of climate change.
Klíčová slova: aklimace;ochranné mechanismy; antioxidativní enzymy; alokace flavonoidů; lokalizace fenolických látek,
Klíčová slova anglicky: acclimation, protective mechanisms, antioxidative enzymes, flavonid allocation; localization of phenolic compounds,
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2016
Datum zadání: 19.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: RNDr. Olga Votrubová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Globální klimatické modely odhadují zvýšení koncentrace CO2 až na 700 ppm aglobální teploty až o 3.0 °C do roku 2100. Tyto faktory mají přímý vliv na fyziologické reakce arůst rostlin. Současně je předpovídán častější výskyt sucha či vln veder, které vedou koxidativnímu stresu rostlin. Cílem práce je popsat změny v ochranných mechanismech rostlin aklimovaných na zvýšenou koncentraci CO2 a vyšší teplotu. Práce by měla popsat odezvy a mechanismy takto ošetřovaných rostlin vystavených púůsobení dalších stresových faktorů abiotických (extrémní teploty, sucho, ozářenost) abiotických (infekce patogenem) stresových faktorů. V práci bude důraz na látky sekundárního metabolismu, především fenolické látky a antokyany.
Sekundární metabolity plní v rostlinách široké spektrum funkcí a mimo jiné fungují i jako ochranné látky. Flavonoidy se například podílejí na obraně proti herbivorům a patogenům a zvyšují odolnost rostlin proti abiotickému stresu; anthokyaniny slouží jako ochrana proti UV záření či obecně vysoké ozářenosti a mají silný antioxidační účinek. Akumulace sekundárních metabolitů (ve smyslu množství i složení) může být ovlivněna zvýšenou koncentrací CO2 a dalšími abiotickými faktory prostředí, z nichž mnohé působí jako stresory (sucho, vysoká teplota, nedostatek živin). Pochopení role sekundárních metabolitů v odolnosti vůči stresu způsobenému projevy probíhající klimatické změny u kulturních plodin může přispět k zajištění potravinové bezpečnosti v budoucnu.
Cílem bakalářské práce je provést literární rešerši zaměřenou 1) na akumulaci vybraných sekundárních metabolitů u obilnin pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 a stresových faktorů, které souvisejí s projevy klimatické změny (např. zvýšená teplota, sucho); 2) shrnout dosud využívané mikroskopické metody pro detekci a lokalizaci vybraných sekundárních metabolitů v pletivech listu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK