Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Structure and complexity of homomorphisms
Název práce v češtině: Struktura a složitost homomorfismů
Název v anglickém jazyce: Structure and complexity of homomorphisms
Klíčová slova: grafy|homomomrfismy grafů|složitost|signed grafy|nakrytí|barvení|acyklické barvení
Klíčová slova anglicky: graphs|graph homomorphism|complexity|signed graphs|covering projections|colouring|acyclic colouring
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2017
Datum zadání: 22.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Datum a čas obhajoby: 07.12.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.12.2022
Oponenti: Petr Golovach
  Andrzej Proskurowski
 
 
Zásady pro vypracování
samostatna vedecka a odborna prace podle pokynu skolitele
Seznam odborné literatury
Hell,Nesetril: Graphs and homomorphisms
Nesetril,Ossona de mendez: Sparsity
Matousek,Nesetril: Kapitoly z DM
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK