Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Struktura a slozitost homomorfismu
Název práce v češtině: Struktura a slozitost homomorfismu
Název v anglickém jazyce: Structure and complexity of homomorphisms
Klíčová slova: graf,homomorfismus, algebraicka teorie, slozitost algoritmu
Klíčová slova anglicky: graph, homomorphism, algebraic theory, complexity of algorithms
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2017
Datum zadání: 22.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Zásady pro vypracování
samostatna vedecka a odborna prace podle pokynu skolitele
Seznam odborné literatury
Hell,Nesetril: Graphs and homomorphisms
Nesetril,Ossona de mendez: Sparsity
Matousek,Nesetril: Kapitoly z DM
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK